|
kantoor | team | specialisatie | kosten & erelonen | | privacy

 

Als advocatenkantoor zijn wij onderworpen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) betreffende beheer en beveiliging van persoonlijke gegevens.

Wij stellen ons garant voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de persoonlijke gegevens.

Dezen worden verwerkt op een wijze die instaat voor afdoende veiligheid en vertrouwelijkheid.

Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van de behandeling van de zaak waarvoor zij werden verstrekt.

Advocatenkantoor Geert Carlier kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browser type of ip-adres, uitsluitend bestemd voor gebruik in het kader van haar professionele doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, behoudens indien de behandeling van het dossier dit vereist, bij voorbeeld aan hoven en rechtbanken of in het kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht tot inzage en eventuele correctie van zijn persoonlijke gegevens.

Mits bewijs van identiteit (voorleggen van kopij van identiteitskaart) kan middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan advocatenkantoor Geert Carlier gratis de schriftelijke mededeling bekomen worden van de persoonsgegevens en kan gevraagd worden de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, te corrigeren.

 

Advocatenkantoor Geert CARLIER
Gaasbeeksesteenweg 53
1500 Halle
www.advocaatcarlier.be